Zone de Texte: Tủ Sách Hồng Lĩnh

LỜI NÓI ĐẦU 

Chỉ mới vỏn vẹn có 90 năm đă trôi qua, từ khi tiếng súng bắt đầu nổ năm 1858 ở Đà-Nẵng cho đến khi Pháp trao trả quyền tự trị cho Việt-Nam vào năm 1949. Đây là một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi, nhưng đă để lại rất nhiều tài liệu, mà chỉ mới có một phần được khai thác. Đối với giai đoạn này, c̣n bao nhiêu vấn đề chưa được giải thích, c̣n nhiều khía cạnh phải đào sâu. Do đó, quyển sách này chưa thể được coi như là một công tŕnh khảo cứu sâu rộng mà mới chỉ là một cái nh́n tổng hợp về cái “sự kiện thuộc địa” mà người viết mong muốn cung hiến cho độc giả, đặc biệt là độc giả sinh viên ban Việt-sử các trường Đại Học.

....

Xin độc giả đừng t́m trong quyển sách này những sự khen chê. Tinh thần vô tư của sử học chỉ cho phép người viết phát biểu những nhận xét mà người viết mong là khách quan, tuy thái độ khách quan khó mà đạt được đối với nhhững vấn đề c̣n gây tranh luận.

N.T.A

 

Bạn muốn đọc thử một đoạn ? Xin bấm vào đây :

xin bấm vào đây