Zone de Texte: Tủ Sách Hồng Lĩnh

Kính thưa các bạn ham đọc và viết,

Chúng ta đang bước qua thời đại của sách điện tử. Chỉ vài ba năm nữa, mỗi người có thể mang theo trên ḿnh cả một thư viện. Có thể nhiều sách không đ̣i hỏi đọc kỹ, nhưng điều này tùy thuộc quyền chọn lựa của người đọc. Song dù sao đi nữa sách điện tử từ nay trở thành công cụ phổ biến văn chương, tư tường vô biên. Sẽ không c̣n một ranh giới nào có thể ngăn chặn một cuốn sách điện tử.

 

Chúng tôi mong Tủ Sách Hồng Lĩnh sẽ làm được công việc đưa một tác phẩm từ chốn xa xôi đến tay bạn, cũng như đưa tư tưởng của bạn đến chốn xa xôi hẻo lánh mà bạn không thể ngờ.

 

Ban Biên tập Tủ Sách Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

  Tủ Sách Thi Văn Hồng Lĩnh

 

 

Vong bướmSự tích chúa Chổm

Hai tác phẩm chèo mới nhất của Nguyễn Huy Thiệp, Thụy Khuê giới thiệu.

 

Thp Tạ

Thơ Tô Thùy Yên

 

  Tủ Sách Biên Khảo Hồng Lĩnh

 

 

Việt Nam thời Pháp đô hộ

Nguyễn Thế Anh

 

 

 

 

Những tác giả sẽ đến với bạn đọc : Vũ Khắc Khoan, Thụy Khuê, Nguyễn Ước, Trần Thị NgH , Vơ Thị Hảo

 

 

Liên lạc : xin bấm vào đây

 

 

Flèche droite: Sách điện tử